Co kdyby naším náboženstvím byla vzájemnost, naší školou život sám a naší modlitbou běžná slova? Co kdyby tím pravým chrámem byla celá naše planeta, lesy naším kostelem, a řeky, jezera a oceány posvátnými vodstvy?   - Ganga White -

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.