Můj přístup

Učím své klienty tak, jak je mi to samotné příjemné. Předávám to nejlepší, co jsem se v životě studiem fyzioterapie, anatomie, fyziologie a především svou vlastní praxí naučila. I přesto ale nechávám klienty, aby to zkusili a zjistili, jestli je to i pro ně dobré. Aby cvičili do pocitu příjemna a bezbolestně. Aby na prvním místě poslouchali své vlastní tělo. Jak říkám na svých lekcích - moje instrukce berte jako pozvání a sami za sebe zvažte, zda-li jej chcete přijmout. Naslouchejte na prvním místě sami sobě, pak až teprve mně...

Cvičení ZIMA 2019

anna@pohybsradosti.cz

+420 723 949 276