dětská jóga

Lekce dětské jógy s fyzioterapeutkou Annou Crhovou znamenají propojení jógového cvičení a fyzioterapie. 

Hravou součástí těchto lekcí jsou


  • cvičení pro zlepšení zraku + pohybu v prostoru
  • rozvíjení jemné a hrubé motoriky, sensomotoriky a propriocepce
  • učení se vnímání těla = koordinace a rozvoj pohybu jako celku
  • protažení a rozhýbání těla, hravé zapojení středu těla
  • cviky pro uvolnění ruky pro kvalitní držení pastelky a pera
  • cvičení pro prevenci skoliózy
  • relaxace, jemné meditace a základní práce s emocemi
  • vše v doprovodu našeho maskota, hudebních nástrojů a aromaterapie