Odemčená kolena  co tím chce básník říci?

27.06.2019

 Už jste to možná na cvičení slyšeli:  "Nechte odemčená kolena." Jak odemčená - oni se dají i zamknout?? Ano, to dají... 

...ale vezmeme to s koleny pěkně popořádku!


Koleno je symbolem pružnosti a přizpůsobivosti. 

Té může být málo i moc. 

Aneb rovnováha je reálná věc!

A není zrovna jednoduché si ji udržet - rozhodně není stálá. Neznamená to, že jakmile ji jednou najdeme, už o ni není potřeba pečovat. 

Naopak. Může se proměňovat, stejně jako se mění nároky na naši stabilitu.

Je třeba vyvažovat a balancovat v každém okamžiku.


A tak je třeba být připraven.

Být efektivně připraven na fyzické úrovni znamená: být v takové pozici, kdy jste co nejlepším možným způsobem schopni udělat jakoukoliv změnu postoje, která je v tu chvíli pro udržení rovnováhy nutná.

Nemá být tento článek náhodou o kolenou ?! 

Ano, má! A teď se jich to právě začíná týkat...


Plně propnutá kolena jsou tzv. "zamčená" 

(tzn. stání v pozoru - jako voják na stráži)

  • Pro vojenskou parádu dobré, pro běžný život spíše nehospodárné a nepraktické.
  • O to hůře, pokud jsme obdařeni kloubní hypermobilitou a jsme schopni kolena běžně prohnout (prolomit) až na opačnou stranu... o to větší je potřeba vnímat tuto problematiku a svůj postoj

Lehce pokrčená kolena tzv. "odemčená"

dávají nám větší možnost přizpůsobit se potřebám rovnováhy, vyvažovat a zapojit do této souhry svaly na stehnech, lýtkách i kolem kyčlí - mnohem efektivnějším způsobem. 

  • Více a lépe pak proudí i krevní a lymfatický oběh.
  • Efektivněji se formuje těžiště a střed těla.
  • Dochází k lepší opoře o chodidla, a tím i k podpoře a aktivaci pánevního dna!
  • A pamatujete na ten odstaveček o ideální fyzické připravenosti? Tu nám právě umožňují tzv. "odemčená" kolena... aneb odemčená kolena znamenají  "BÝT PŘIPRAVEN" 


Neznamená to ale, 

že necháte kolena podlamovat se!

Musí Vám být oporou... 

Rovnováha není stálý stav - je třeba ji stále hledat a vyvažovat. Najít cestu pružnosti a lehkosti, ale zároveň i síly a pevnosti. Nejen v těle, ale i v životě...


Dalším neblahým důsledkem tzv. zamčených kolen je možnost zvýšeného napětí v oblasti beder a páteře.

 Ptáte se jak je to možné?

V dnešní moderní civilizaci jsou vlivem dlouhodobého a častého sezení zkrácené svaly zadní strany stehen. Pokud pravidelně docházíte na cvičení, tak o nich víte :-) Často se při různých lekcí protahují - právě proto, že bývají zkrácené a jejich protažení přispívá k lepšímu držení těla i funkci dolních končetin a zad. 

Tyto svaly jsou napnuty mezi sedacím hrbolem (tedy pánví) a kolenním kloubem. Tímto způsobem má postavení kolen přímý vliv na oblast pánve, a tím i bederní oblasti (defacto tah těchto svalů přímo ovlivní naklopení pánve - její podsazení, či vysazení - zkrátka to jestli máme zadek vystrčený nebo pěkně v ose s ostatním částmi trupu).

Právě proto osvícený cvičitel či lektor nabádá své klienty, aby při pozicích ve kterých dochází k protahování a strečinku zadní strany těla pracovali s více či méně pokrčenými koleny. Chrání se tím právě oblast beder, ale i kolenních kloubů.

pzn.: tady už přesahujeme termín "odemčených kolen" - v těchto pozicích je někdy potřeba kolena i více pokrčit - tak aby U NÁS došlo k vzájemné souhře celého těla a podpořil se kýžený efekt dané pozice.  


A tak když nemáte v pozicích jógy plně propnutá kolena
 není to žádná slabost, ani ostuda...

NAOPAK!

V dnešní době spíše nutnost a moudrost...
...teda chcete-li si dlouhodobě udržet dobrý stav kloubů a páteře. 
Pokud je Vám to lhostejné - propínejte svá kolena vesele dál !  ;-)


Přečtěte si jako první, co je nového

     Podívejte se na nejnovější články

a přečtěte si, co je nového
 

Citrusy jsou po určité období roku pravidelnou součástí našeho jídelníčku. Věděli jste, že mají pozitivní účinky i na Vaši mysl a duši?