Plný jógový dech

19.06.2019

Jedna ze základních technik pránájámy je technika plného jógové dechu.

Pohodlně se usaďte - nemusíte být ve zkříženém sedu, můžete sedět na zemi či na židli. 

Posaďte se tak, aby Vaše záda zůstala napřímená a Váš dech mohl volně proudit.

Bude-li Vám to příjemné zavřete své oči.


Jednotlivé kroky k nácviku plného jógové dechu


DŮLEŽITÉ!   Ukončete nácvik pokud se Vám začne motat hlava nebo ucítíte jakékoliv negativní fyzické příznaky 


1)  VNÍMEJTE SVŮJ DECH

 • nijak neměníte svůj dech, jenom ho pozorujte
 • vnímáte jak Váš nádech proudí nosem dovnitř
 • výdech jak přirozeně a postupně proudí nosem ven
 • výdech je zhruba stejně dlouhý jako Váš nádech
 • zopakujte 10x
Výdech je král dechu. Protože jen to, co bylo úplně vyprázdněno se opět pomůže zcela naplnit.

2) DECH DO BŘICHA

 • položte své dlaně na břicho, pod úroveň pupíku
 • můžete nechat zavřené oči
 • vnímáte jak Váš nádech putuje podél páteře až do dlaní na Vašem břiše
 • TIP  můžete si představit nafukující se balónek v břiše rovnoměrně do všech  stran - do beder, boků, pánevního dna i pupíku
 • vydechujete pomalu a trpělivě - všechen vzduch z plic ven
 • pozorujete, jak se přirozeně po tomto výdechu rozvine plnější a hlubší nádech
 • opakujte 10x

3) DECH DO HRUDNÍKU

 • přesuňte dlaně na svá spodní žebra, více z boku
 • uvolněte svá ramena - nechte je klesat dolů  
 • můžete nechat zavřené oči
 • pozorujete, jak se Váš nádech rozšiřuje do Vašich dlaní
 • TIP  můžete si představit hrudník jako rozšiřující se tahací harmoniku
 • s výdechem trpělivě pozorujete, jak se žebra přibližují zpátky do středu směrem k páteři
 • opakujte 10x

4) DECH POD KLÍČNÍ KOSTI

 • přesuňte dlaně pod své klíční kosti - prsty zde rozprostřete jako vějířky
 • můžete nechat zavřené oči
 • vnímáte, jak nádech vyplňuje vrcholky Vašich plic - proudí do dlaní, podpaží i k lopatkám
 • s výdechem odchází všechen vzduch z plic ven
 • opakujte 10x

Skvělé - nácvik máte za sebou!
Jednotlivé fáze nyní propojíme do plného jógového dechu


PLNÝ JÓGOVÝ DECH

DŮLEŽITÉ!  Ukončete nácvik pokud se Vám začne motat hlava nebo ucítíte jakékoliv negativní fyzické příznaky

 • sedíte v pohodlném sedu na zemi či židli - páteř je napřímená
 • jednu dlaň položte na svůj hrudník, druhou na své břicho pod úroveň pupíku
 • můžete nechat zavřené oči
 • nádech postupně vedete do obou dlaní
 • vnímáte, jak Váš dech postupně vyplňuje oblast břicha, žeber až pod klíční kosti
 • jakmile je kapacita nádechu naplněna - vydechujete
 • vydechujete pomalu a trpělivě všechen vzduch z břicha, hrudníku i z pod klíčních kostí
 • opakujte 5 - 10x


"Proces dýchání, pokud jej chápeme ve vztahu k celému životu, nám ukazuje, jak se zbavit starého a otevřít se novému."                    Dennis Lewis

Nejnovější články v rubrice "ZAJÍMAVOSTI"

Přečtěte si jako první, co je nového...